Çatı Üzeri Güneş Paneli

Çatı Üzeri Güneş Paneli Nedir? Faydaları Nelerdir?

Sanayi devrimi dünya üzerinde birçok değişikliğe sebep oldu. Toplumların gelişmesi, kazancın artması ve enerji ihtiyacının yükselmesi gibi. Sanayi devriminin büyük fabrikalara kadar uzanan sonuçları, dünya üzerinde büyük bir enerji açığına sebep oldu. Bunu gidermek için de birçok enerji kaynağı kullanıldı. Fosil yakıtlar, araçlarda, elektrik üretiminde kullanıldı. Nükleer enerjinin keşfi fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltmış olsa da onun da tehlikesi bulunuyordu. Son dönemlerde, hem son kullanıcılar hem de devletler yenilenebilir ve temiz enerjilere geçiş yapma kararı aldılar. Almanya’nın, düşük potansiyeli olduğu halde güneş enerjisine yönelmesi buna örnek olarak verilebilir. Ülkemiz de güneş enerjisi konusunda son dönemlerde atılımlar yapmaya başladı. Coğrafi konumumuz güneşten maksimum faydalanabilmemizi sağlıyor. Bu da yenilenebilir enerji konusunda bizi önemli aktörlerden birisi haline getirebilir. Devlet olarak buna odaklanıyor olmamız son tüketiciye de bazı avantajlar sağladı. Çatı üzeri güneş paneli ile birçok fabrika ve hane temiz enerji ile tanıştı.


Maliyet Düşüklüğü

Ülkemiz enerji konusunda maalesef ki dışa bağımlı bir ülke konumundadır. Elektrik üretmek için yurtdışından aldığımız doğalgazı kullanıyoruz ve ülkemizin elektrik üretiminin neredeyse yarısı doğalgazdan karşılanıyor. Bu da elektrik üretiminde maliyetlerin yüksek olmasına yol açıyor. Yüksek maliyetli elektrik de birçok tüketici koluna yüksek meblağlardan sunuluyor. Güneş enerjisini elektrik üretmekte kullanmak ise sadece kurulum maliyeti gerektiren bir çalışma olmaktadır. Yani, çatı üzerine kurulan güneş panelinden elde edilen elektriği kullanarak çok düşük maliyetlere ücretsiz elektrik üretimi mümkün olmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, ülkemizin özellikle güney bölgelerinde yer alan binalara uygulanacak güneş paneli sistemleri 5-6 sene gibi bir sürede maliyetleri çıkarmaktadır ve kalan ekonomik ömürlerinde de neredeyse ücretsiz elektrik kullanmak imkanını sunmaktadır. Bu bakımdan, altyapısı buna müsait tüm binalarda elektriği güneş panellerinden karşılamak son zamanlarda yaygınlaşmıştır.


Çevreci Enerji

Daha önce de belirttiğimiz gibi sanayi devriminden beri dünya üzerinde birçok yakıt türü elektrik üretiminde kullanılmıştır. Özellikle fosil yakıtların tercih edilmesi dünyamıza geri dönüşü olmayan zararlar vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Bu sebeple gelişmiş ülkeler, görece temiz ve zararı az olan enerji türlerini kullanmaya başlamışlardır. Nükleer enerji, atığının iyi depolanması şartıyla temiz bir enerjiyken, bundan daha temiz ve çevreci enerji türleri de artık tercih edilir hale gelmiştir. Güneş enerjisi bunların başında gelmektedir.

Güneş enerjisi neredeyse sınırsız kaynağıyla dünyanın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir. Güneş panellerini kullanarak elde edilen elektrik de tamamen çevre dostu, küresel ısınmayı tetiklemeyen, dünyaya zarar vermeyen bir yapıdadır. Çatı üzeri güneş panellerinin tercih edilmesi ile çevreye zarar verilmemiş olur ve küresel ısınma gibi, geleceğimizi tehdit eden sorunlara karşı bir çözüm haline gelir.


Milli Ekonomiye Faydası
Az önce de belirttiğimiz gibi ülkemiz enerjide dışa bağımlı bir haldedir. İthal ettiğimiz yakıtları sanayide kullanıyoruz veya elektrik enerjisi üretmek için kullanıyoruz. Dolar kurunun değişkenlik göstermesiyle de her sene daha fazla paramız enerji ihtiyacını karşılamak üzere yurtdışına akıyor. Fakat, yenilenebilir enerji türlerini elektrik üretimi için kullandığımızda bu açığımız gün geçtikçe kapanacaktır. Bu bakımdan, çatı üzeri güneş paneli kullanarak güneş enerjisinden elektrik üreterek milli ekonomiye fayda da sağlayabiliriz. Ülkemizin kaynaklarının yurtdışına akmasının önüne geçilerek bu paranın ülke içerisinde daha fazla yatırıma aktarılması veya vergilendirmenin azaltılması sağlanabilir.

 

Çatı Üzeri Güneş Paneli