Proje Danışmanlık

Enerji Projeleri, Yatırımcıların ve Endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda önemli fırsatlar taşımaktadır. Tabii bu Enerji Yatırım ve Projelerinde başarılı olabilmek için mevzuat ve teknolojik gelişmelerin yakından takibi gerekmektedir. Bünyesinde Enerji Uzmanlarının olmadığı organizasyonların, Enerji Danışmanlık Hizmetleri almaları kaçınılmazdır. Enerji Projelerinde, projelerin tüm aşamalarında geniş bir yelpazeye yayılmış yapılması gereken çalışmalar bulunmaktadır. Farklı disiplinlerden Uzmanlar ile teknik ve yasal mevzuat çerçevesiyle gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.
 

Enerji Yatırım Projeleri içerisinde Türkiye’nin 2023 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları payının %30’a çıkarılması hedef doğrultusunda Yenilenebilir Enerji Yatıırm Projeleri daha popüler durumdadır. Bilindiği üzere ,global açıdan da yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimini artırma çalışmaları ivme kazanmıştır. Küresel elektrik üretiminin yüzde 65’i fosil yakıtlardan yüzde 25’ civarı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmekte olup, Türkiye, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı ile dünya ortalamasının üzerindedir. Ve sahip olduğu potansiyel itibariyle ortalamanın çok üstüne çıkabilecek imkanı vardır. Türkiye, son yıllarda Jeotermal, Rüzgar, Atık ve Güneş Enerjisi alalındaki yatırımlarda yüzdesel oranda , birçok ülkenin önünde ve bu yatırımlar daha da artabilecek potansiyele sahiptir.


Enerji Yatırım Projelerinde gerekli hedeflere ulaşmak ve profesyonel hizmet alabilmek açısından gerektiğinde Ulusal&Uluslararası kuruluşlar ile beraber çalışmalar yürütülmesi gerekebilmektedir .Enerji Danışmanlık Hizmeti, kendini güncel tutan, yerel kültür ile global bilgiyi aynı potada eritebilen kişilerden alınmalıdır.
 

Enerji piyasasında faaliyet gösteren veya göstermek isteyen şirketler, proje geliştirme ve lisans aşamasından, işletmeye alma ve sonrasına tüm süreçlerde teknik, idari ve finansal danışmanlık ihtiyaçları bulunabilmektedir. Dolayısyla;Yenilenebilir Enerji Projelerinde (Rüzgar, Güneş, Çöp gazı, Atık, Biyokütle, Jeotermal, Hidroelektrik vb.) enerjisi projeleri için yer seçimi, arazi mülkiyet hakları edinimi, şebeke bağlantı şartlarının tespiti, kaynak potansiyel değerlendirmesi, proje ön değerlendirme raporlarının hazırlanması, ölçüm sistemlerinin kurulumu, lisans başvurusu ve sürecin takibi ile finansman sürecinde Enerji Danışmanlık desteği kaçınılmaz hale gelmektedir.
 

Enerji Proje Geliştirme Aşamaları Genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 • Saha Seçimi
 • Saha Geliştirme Çalışmaları
 • Harita ve Mühendislik Çalışmaları
 • Ölçüm Çalışmaları
 • Fizibilite çalışmaları
 • Teknik ve idari due-diligence
 • Lisans Başvurusu
 • Tahsis ve/veya Kamulaştırma Süreçleri
 • Şartname ve Teklif Değerlendirme Hizmetleri
 • Projelendirme ve Kontrollük Hizmetleri
 • Enerji Hesapları ve Verilerin Değerlendirilmesi
 • Tesis Kurulumu, Bakım ve Onarım Hizmetleri
   

 

Proje Danışmanlık